W dynamicznej sytuacji, która wciąż się rozwija, towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą na przeciw Klientom. Jak?

Warta jako pierwsza towarzystwo ubezpieczeniowe stworzyła i wprowadziła klauzulę, dotyczącą zachorowań na COVID-19. Klauzula ta dotyczy postanowień umowy Warta Dom Komfort. W gruncie rzeczy, to duży krok w stronę Klientów, ponieważ jak wiemy koronawirus jest bardzo zakaźny, stąd podjęcie decyzji o rozszerzenie wariantu Komfort jest odważne. Jak wygląda to w rzeczywistości?

Przede wszystkim, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczące osób w wieku do 67 lat, zostało rozszerzone o dzienne świadczenie szpitalne w związku z zachorowaniem na COVID-19! Świadczenie to wynosi 0,2% sumy ubezpieczenia NNW, dotyczy każdego dnia (z ograniczeniem kwoty do maksymalnie 100 zł za dzień), gdy pobyt w szpitalu trwa minimum 5 dni. Oczywiście, istnieje ograniczenie czasowe – maksymalny okres, za który powyższe świadczenie będzie wypłacane to 14 dni.

Warto zwrócić uwagę na to, że Warta zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za pobyt w szpitalu, jeśli COVID-19 został zdiagnozowany przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, a także kiedy zawierając umowę osoba Ubezpieczona przebywała na obowiązkowej kwarantannie. By otrzymać świadczenie należy spełnić dwa warunki – dostarczyć do Warty dokumentację medyczną, w której potwierdzona została diagnoza oraz dokumentacji medycznej, która potwierdza pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z tegoż powodu. Należy pamiętać również, że świadczenie przysługuje tylko wtedy, gdy zachorowaliśmy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej!