fbpx

Wielokrotnie już odwoływaliśmy się do zapoznawania się z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia. To one definiują, na jakich zasadach zostaje nam wypłacone odszkodowanie, w jakich sytuacjach nie będzie ono wypłacane oraz jakie prawa i obowiązki mamy my, oraz ubezpieczyciel. Wszystkie te informacje są bardzo istotne, jednak oficjalny język, często zajmujący kilka lub kilkanaście stron, skutecznie zniechęca do dokładnego zapoznania się z warunkami naszej polisy.

Nieznajomość OWU to duży błąd, ponieważ podpisując umowę z agentem ubezpieczeniowym, potwierdzamy jej znajomość. Co dokładnie zawiera OWU?

Przede wszystkim, poza tym, o czym wspomnieliśmy wyżej, określa, w jaki sposób należy zgłosić roszczenia oraz szczegóły naszego ubezpieczenia. Czyli np. gdy wybieramy się w podróż i decydujemy się na polisę zawierającą ochronę bagażu, to właśnie w OWU znajdziemy rozwinięcie, czego dokładnie ta ochrona będzie dotyczyła i w jakich sytuacjach otrzymamy odszkodowanie za utratę bagażu. Będzie tam również dokładnie opisane, co jest uznawane w naszym ubezpieczeniu za bagaż, a w razie wątpliwości agent ubezpieczeniowy wyjaśni wszelkie wątpliwości.

Zazwyczaj OWU można pobrać ze strony internetowej danego towarzystwa ubezpieczeniowego, proponujemy się z nim zapoznać przed spotkaniem z agentem ubezpieczeniowym. Dobrą praktyką jest zaznaczenie lub wypisanie niezrozumiałych dla nas punktów. W ten sposób podczas spotkania nie zapomnimy o wyjaśnieniu żadnego podpunktu, który pozostawia wątpliwości.